Instalacija Windows-a na USB preko Command prompt-a

Za instalaciju Windows operativnog sistema na USB potrebno je:
USB flash disk od minimum 4GB
Windows 7,8 ili 10 na DVD-u ili iso image

USB disk priključi na računar
Otvori cmd sa administratorskim privilegijama
Upiši naredbu DISKPART zatim naredbu LIST DISK pogledaj dobro broj koji USB disk ima. Pretpostavimo da je to Disk1 kao na slici
napomena: ako disk nosi neki drugi broj(2) onda će donje naredbe izgledati npr. select disc 2, select partition 2
Sledeće potrebne naredbe unosi jednu po jednu:

SELECT DISK 1
CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS
ASSIGN
EXIT

Ne zatvarajte cmd jer treba uneti još jednu naredbu, samo ga minimizujte.

Ubacite instalacioni disk u vaš optički uređaj, pogledajte koje slovo ima vaš DVD-R/W uređaj. Pretpostavimo da je E:
i u  cmd-u  unesite sedeće komande

E: CD BOOT (E: je slovo dvd-r/w uređaja ako je drugo stavite njega) i pritisnite enter

CD BOOT enter

BOOTSECT.EXE/NT60 H:
važno: ovo H: označava slovo vašeg usb diska; unesite vaše slovo

Dobijemo poruku da je bootcode uspešno zapisan za odabrani disk

Kopirajte  sadržaj sa DVD-a na USB disk  i on je spreman za upotrebu
Prilikom instalacije u biosu postavi usb kao 1st. boot device ili izabrati boot menu (uglavom F12)da bi pokrenuli instalaciju sa USB-a