Pružamo usluge preventivnog održavanja računarske opreme.

Održavanje obuhvata: održavanje hardvera, održavanje softvera i održavanje lan mreže.

Održavanje hardvera obuhvata testiranje i pregled hardvera, zamenu neispravnih delova, čišćenje od prašine, podmazivanje ventilatora itd…

Održavanje softvera obuhvata održavanje operativnog sistema, održavanje i instalacija aplikacija i drugog softvera, redovan backup,update sistema i  softvera, antivirusna zaštita …

Održavanje LAN mreže obuhvata održavanje mrežne opreme (LAN,WLAN,SWITCH,HUB…),proveru mrežne instalacije….

Postoje 3 paketa održavanja napravljenih tako da mogu odgovoriti  na sve Vaše zahteve.Ovako koncipirana usluga u potpunosti eliminiše potrebu vecine klijenata za zapošljavanje informaticara u stalni radni odnos, a košta nekoliko puta manje.

Cena paketa održavanja formira se na bazi broja racunarskih jedinica za koje se usluga ugovara.

Usluga se ugovara periodicno, na bazi jednog ili više meseci.

Specificni detalji i zahtevi klijenta se ugovaraju sa svakim klijentom pojedinacno.